Kedy na výlet :

Komárno a okolie

Komárno a jeho okolie ponúkajú množstvo turisticky atraktívnych destinácií. Mesto Komárno sa rozprestiera na ľavom brehu Dunaja, vo východnom cípe Žitného ostrova, na dolnom toku rieky Váh, ktorá má v Komárne svoje ústie. 

Nádvorie Európy je názov unikátneho stavebného diela architektov z komárňanského Ateliéru Európa. Stavby na novom námestí v štylizovanej forme reprezentujú historickú architektúru charakteristickú pre jednotlivé oblasti Európy. Spojenie historického jadra mesta s Nádvorím Európy tvoria historické vstupné brány, z ktorých každá nesie meno uhorského panovníka.

Rieky Dunaj a Váh vytvorili v okolí Komárna nesmierne zaujímavú prírodu, ktorej súčasťou sú aj početné mŕtve ramená. Všetci poznáme to Komárňanské, no čo vám hovorí Čičovské? Ide o národnú prírodnú rezerváciu, kde nájdete kus pôvodnej dunajskej prírody.