Kedy na výlet :

Šaľa a okolie

Mesto Šaľa patrí na Slovensku k stredne veľkým mestám. Známe sa stalo vďaka nálezu čelovej kosti neandertálca, starej 45-60 tisíc rokov. Priaznivá poloha, blízkosť rieky Váh, ako aj skutočnosť, že Šaľa ležala na križovatke „Českej cesty“ a cesty z Nitry smerom na Bratislavu, predurčili jej rozvoj v nasledujúcich storočiach. 

Čo ponúka mesto Šaľa a okolie?

Kostol sv. Margity Antiochijskej sa prezentuje klasicistickými stavebno-architektonickými prvkami. Postavený bol v rokoch 1828 – 1829 na mieste staršieho chrámu. Staviteľom dnešného kostola bol Juraj Schwartz z Trnavy. Budova je jednoloďová s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutým kupolou. Dom ľudového umenia patrí k stredoeurópskym skvostom ľudovej architektúry. Dom je v súčasnosti majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Spravuje ho Ponitrianske múzeum v Nitre ako jednu zo svojich etnologických expozícií. 

 Vodné dielo Kráľová – Kaskády je viacúčelové vodné dielo na rieke Váh. Dokončené bolo v roku 1985, slúži okrem iného ako protipovodňová ochrana a zároveň poskytuje priestor na vodné športy, chov rýb i aktívny oddych. VD Kráľová je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády. 

Mesto Šaľa eviduje v inventárnom zozname sedem artézskych studní. Lokalita Šaľa: Námestie Sv. Trojice, Školská ulica, Dolná ulica (pri Večierke), Vlčanská ulica, Horná ulica, Hviezdoslavova ulica; lokalita Veča: Pribinovo nám. (pri hasičskej zbrojnici). Prvá artézska studňa bola navŕtaná na Námestí Sv. Trojice v roku 1904 do hĺbky 300 m.