Podmienky uverejňovania podujatí

Všeobecné informácie

Uverejnenie podujatí je bezplatné.

Vyhradzujeme si právo na neuverejnenie alebo odstránenie podujatia z webstránky.

Neuverejňujeme podujatia ktoré:

  • obhajujú alebo podnecujú násilie, rasizmus, akúkoľvek neznášanlivosť a nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov,
  • propagujú obsénnosti alebo vulgárne prejavy,
  • propagujú produkty, služby, spoločnosti bez písomnej dohody vopred.

Vyhradzujeme si právo na dodatočné úpravy pridaných podujatí v rozsahu, za účelom:

  • formátovania a lepšej čitateľnosti,
  • SEO optimalizácie,
  • odstránenia odkazov v popise podujatia,
  • zvýšenia zrozumiteľnosti zadaných informácií napr doplnením dodatočných informácií z verejne dostupných zdrojov
  • odstránenia osobných údajov.

Dodatočné úpravy podujatí

V prípade, že chcete vykonať dodatočné úpravy v už zverejnených podujatiach resp. ho zmazať, je potrebné nás kontaktovať cez kontaktný formulár s požadovanou zmenou.

Náležitosti správy:

  • v úvode je potrebné uviesť odkaz na podujatie, ktoré chcete upraviť
  • zadaný email vo formulári, musí byť zhodný s emailom, ktorý ste uviedli vo formulári na pridanie podujatia