02.08.2024 - 04.08.2024

Festival Atmosféra

Atmosférická lúka, Hontianske Nemce,
Festival Atmosféra
Web podujatia

Dvanásta Atmosféra sa blíži a my sa veľmi tešíme na stretnutie s vami na atmosférickej lúke prvý augustový víkend. Zaznačte si termín do kalendára, aby ste zažili budúci rok krásne atmosférické zážitky.

Festival na atmosférickej lúke v Hontianskych Nemciach. Za posledné roky sa Atmosféra stala obľúbeným festivalom – oslavou leta, života a radosti. Je to jedinečné stretnutie na krásnej zelenej lúke medzi vinicami, na ktorej sa necháte omámiť dobrou hudbou, zaujímavými debatami, literatúrou či detskými divadlami, úsmevmi ľudí, slnkom, prírodou a pohodou.