01.08.2024 - 04.08.2024

Koliesko 2024

Miestne kultúrne stredisko, Kokava nad Rimavicou, Námestie 1. mája 159
Koliesko 2024
Web podujatia

Združenie priaznivcov tradičnej a ľudovej kultúry KOLIESKO je jedným z hlavných organizátorov folklórneho festivalu KOLIESKO, ktoré sa koná každý rok v Kokave nad Rimavicou. 

Festival ľudovej kultúry KOLIESKO je festival mladých folkloristov je zameraný na prezentáciu folklórnych súborov, skupín, hudieb a jednotlivcov, ale aj na výuku študentov katedier folkloristiky a etnológie a budúcich odborníkov v oblasti tradičnej kultúry.

Tento festival je pracovno-spoločenským stretnutím mladých tvorcov a interpretov, ktorí sa prakticky a teoreticky zaujímajú o výskum, štúdium, spracovanie a interpretovanie ľudového tanca, hudby a spevu, prípadne majú záujem o ľudovú tradičnú kultúru vo všeobecnosti.