30.10.2023 - 01.03.2024

Výstava Modrotlač

Záhorské múzeum v Skalici, Skalica, Námestie slobody 13
Výstava Modrotlač
ukončené
Web podujatia

Záhorské múzeum v Skalici sprístupňuje vo svojich priestoroch od 13. októbra 2023 výstavu Modrotlač, ktorá je venovaná histórii a produktom ľudovej modrotlače severného Záhoria a južnej Moravy. Pozostáva z dvoch samostatných častí.

Prvá s názvom Apolenka z modrotisku ponúka výstavu Galérie výtvarného umenia v Hodoníne z prelomu rokov 2020 – 2021, zameranú najmä na detského návštevníka. Putovná výstava kurátorky Romany Košutkovej predstavuje jej knižku pre deti rovnakého názvu venovanú výrobe modrotlače a rozmanitým ľudovým vzorom spolu s ilustráciami Veroniky Vlkovej a Jana Šrámeka.

Druhá časť výstavy s názvom Modrotlač na Záhorí prezentuje históriu a produkciu modrotlačových dielní v tomto regióne. Osobitne predstavuje sobotištskú dielňu rodiny Richterovej, ktorú ilustrujú zbierkové predmety zapožičané zo Západoslovenského múzea v Trnave. Návštevník sa zároveň oboznámi s vybratými zbierkovými predmetmi Záhorského múzea v Skalici tvorenými modrotlačiarskymi formami a odevnými súčiastkami. Dopĺňa ich bohatý fotografický materiál archívu múzea, súkromných osôb a viacerých pamäťových inštitúcií na Slovensku. Kurátorkou tejto časti je etnologička Záhorského múzea v Skalici Dita Andrušková, ktorá zároveň navrhla celkovú koncepciu výstavy.