27.05.2023

Zraz veteránov

Múzeum chemického vojska Čereňany, Čereňany, Prievidzská 738
Zraz veteránov