Mária Lubasová 21.06.2022

14 drevených kostolíkov Šariša

Východné Slovensko prekypuje krásou drevených kostolíkov, z ktorých niektoré sú súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Unikátne sakrálne staviteľstvo v podobe drevených kostolíkov tvorí osobitnú skupinu v pamiatkovom fonde Slovenska. V regióne Šariš sa nachádzajú evanjelické, pravoslávne, gréckokatolícke či gotické chrámy, v ktorých možno obdivovať zaujímavé ikonostasy, ojedinelé fresky, oltáre, nástenné maľby či rôzne drevorezby.