Mária Lubasová 21.06.2022

17 lokalít slovenských banských miest čaká na milovníkov histórie

HorehronieHont sú susediace regióny, ktoré sa rozprestierajú na strednom Slovensku. Ich hodnotu v minulosti určil výrazný rozvoj baníctva v tejto oblasti. Banské mestá ako Banská Bystrica a Banská Štiavnica či banská obec Špania Dolina si svoju históriu pamätajú dodnes a prostredníctvom zaujímavých historických expozícií približujú dejiny aj svojim návštevníkom. Vydajte sa po stopách uhorských kráľov či tvrdo pracujúcich stredovekých baníkov a navštívte tunajšie stavebné skvosty, muzeálne a technické expozície.